فروشگاه تمام عرض

جوشکاری آرگون

جوشکاری آرگون در جوش آرگون یا تیگ (TIG) جهت ایجاد قوس جوشکاری از الکترود تنگستن استفاده می گردد که این الکترود برخلاف دیگر فرایندهای جوشکاری در حین عملیات جوشکاری مصرف نمی گردد.هنگام جوشکاری گاز خنثی ، هوا را از منطقه جوشکاری بیرون میراند و از اکسیده شدن الکترود جلوگیری به عمل می آید. در این جوشکاری الکترود فقط برای ایجاد…

شروع به تایپ کنید و برای جستجو وارد شوید

سبد خرید